Mężczyźni – PPM i CPM

PPM określa, ile kcal potrzebuje Twój organizm na podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych. Podczas odchudzania bez opieki dietetyka lub lekarza nie powinno się obniżać podaży kcal poniżej tego poziomu.

CPM wskazuje liczbę kcal, które Twoje ciało zużywa w związku z całkowitą aktywnością w ciągu dnia. Do jego wyliczenia należy dokładnie określić poziom tej aktywności (patrz niżej).

W trakcie odchudzania liczba dostarczanych kcal powinna być mniejsza o przynajmniej 500 w stosunku do CPM, ale równocześnie nie może być niższa, niż PPM.

Jeśli z wyliczeń wynika, że nie możesz zredukować ilości kcal według powyższych zasad, należy zwiększyć poziom aktywności fizycznej, co automatycznie podniesie wartość CPM i umożliwi bezpieczne odchudzanie.

Policz swoje PPM i CPM – wersja dla mężczyzn